doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Vzdělání

2013 Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
  Jmenování docentem pro obor Systémové inženýrství a informatika.
  Habilitační práce: Metody testování a hodnocení použitelnosti uživatelských rozhraní informačních systémů veřejné správy
  Titul: doc.
 
2002 – 2005 Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
  Doktorské studium ve studijním oboru Informatika ve veřejné správě.
  Disertační práce: Bezpečnost informací – autentizace
  Titul: Ph.D.
 
1997 – 2002 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  Inženýrské studium ve studijním oboru Dopravní marketing, management a logistika.
  Diplomová práce: Využití internetových technologií dopravní firmou
  Titul: Ing.