doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Vedení závěrečných prací

Řešené disertační práce:

 • Metody biometrické identifikace lidské ruky s využitím evolučních algoritmů
 • Metody výpočtové inteligence v biometrické autentizaci
 • Social Accounting Matrix (SAM) As a Tool for Sustainable Economic Development (The case of Ghana)

Oceněné obhájené diplomové práce:

 • Hodnocení použitelnosti webových stránek statutárních měst prostřednictvím modelů (2015, Studentská cena děkanky Fakulty ekonomicko-správní za vynikající úroveň diplomové práce a Cena České společnosti pro systémovou integraci)
 • Administrace doménových jmen s využitím webové aplikace (2007, cena rektora
  2. stupně)

Obhájené diplomové práce:

 • Modelování informačních toků ve středních podnicích (2016)
 • Výukové moduly a komponenty pro redakční systémy (2015)
 • Využití neuronových sítí při autentizaci prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici (2014)
 • Vyhledávání zboží v nabídkách e-shopů (2013)
 • Autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici (2012)
 • Testování a hodnocení použitelnosti vybraných autoatlasů (2012)
 • Návrh heuristických kritérií pro hodnocení použitelnosti IS VS (2010)
 • Testování a hodnocení použitelnosti portálu VS (2010)
 • Testování a hodnocení použitelnosti vybraného IS VS (2010)
 • Charakteristika uživatelů vybraného IS VS (2009)
 • Heuristická kritéria hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy (2009)
 • Klasifikace a porovnání metod testování a hodnocení použitelnosti software (2009)
 • Metodika testování a hodnocení použitelnosti vybraného typu informačních systémů veřejné správy (2009)
 • Fuzzy modelování při hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy (2009)
 • Analýza příčin nezaměstnanosti absolventů ekonomických fakult (2008)
 • Model pro ohodnocení ojetého vozidla (2008)
 • Volba vhodného způsobu autentizace jako problém multikriteriálního rozhodování (2007)

Řešené diplomové práce:

 • Informační systém společenství vlastníků bytových jednotek

Obhájené bakalářské práce:

 • Marketingová studie LARPu (2013)
 • Plán kontinuity podnikových procesů (2013)
 • Plán obnovy po pohromě (2013)
 • Marketing organizací veřejné správy prostřednictvím sociálních sítí (2012)
 • Multimediální výukové materiály – webové služby (2012)
 • Příprava elektronických studijních materiálů – teoretické základy XML (2010)
 • Testování a hodnocení použitelnosti elektronických formulářů VS (2010)
 • Uživatelé IS VS s nestandardními požadavky na použitelnost (2010)
 • Multimediální výukové materiály – řešení praktického příkladu z PHP (2009)
 • Multimediální výukové materiály – řešení praktického příkladu z XML (2009)
 • Příprava elektronických studijních materiálů – teoretické základy PHP (2009)
 • Proces pořízení IS VS (2009)
 • Systém pro evidenci bakalářských a diplomových prací (2009)
 • Uživatelé IS VS s nestandardními požadavky na použitelnost (2009)
 • Vzdálené testování použitelnosti software (2009)
 • Analytické funkce Oracle (2008)
 • Model bezpečnostní strategie v univerzitním prostředí (2008)
 • Multimediální podpora výuky internetových technologií (2008)
 • Multimediální podpora předmětu Programování v jazyce Java (2008)
 • Standardizace zpráv o testování použitelnosti software (2008)
 • Systém pro evidenci citací (2008)
 • Systém pro spolupráci na vědeckých projektech (2008)
 • Výměna dat mezi e-learningovými systémy Moodle a E-Doceo (2008)
 • Aplikace webových služeb ve veřejné správě (2007)
 • Export dat mezi informačním systémem řízení tunelu a dálničním informačním systémem (2007)
 • Identifikace a autentizace zaměstnanců krajského úřadu (2007)
 • Metodika analýzy rizik chyby přijetí a chyby odmítnutí autentizace uživatele (2007)
 • Ochrana informací před použitím sociotechnik (2007)
 • Použitelnost portálu veřejné správy (2007)
 • Standardizace v biometrice (2007)
 • Tvorba systému pro podporu konference (2007)
 • Viry a aplikace antivirové ochrany ve výrobním podniku (2007)
 • Vnímání počítačové bezpečnosti koncovými uživateli ve společnosti Karneval Media s.r.o. (2007)
 • Bezpečnost znalostní autentizace osob prostřednictvím hesel (2006)

Řešené bakalářské práce:

 • Bezpečnost osobních dat uložených na sociálních sítích
 • Management společenství vlastníků bytových jednotek
 • Plán prací a rozpočet společenství vlastníků bytových jednotek
 • Správa mobilních zařízení v prostředí firmy