doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Účast na projektech

Projekty MV ČR

Projekt: Bezpečnost občanů - krizové řízení BOKR
Číslo: VF20112015018
Řešitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Rok: 2011 – 2015
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky, Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy
Zapojení: spoluřešitel

 

Projekt: Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek
Číslo: 4900/50MV460001
Řešitel: prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Rok: 2007 – 2010
Poskytovatel: Ministerstvo vnitra České republiky, Program bezpečnostního výzkumu
Zapojení: spoluřešitel

 

Projekty GAČR

Projekt: Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy
Číslo: GAČR 402/08/P202
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2008 - 2010
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů
Číslo: GAČR 402/09/0219
Řešitel: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Rok: 2009 – 2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Zapojení: spoluřešitel

 

Projekty FRVŠ

Projekt: Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek
Číslo: FRVS 375/2012
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2012
Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol, specifikace F1/a
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu
Číslo: FRVS 27/2009
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2009
Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol, specifikace F1/d
Zapojení: řešitel

 

Projekty OPVK

Projekt: Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink
Číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.010
Řešitel: Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Rok: 2012 - 2013
Poskytovatel: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zapojení: cílová skupina

 

Interní projekty UPa a FES UPa

Projekt: Usability Test Center
Číslo: PRIORITY-2006-4-1/2
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2006
Poskytovatel: Univerzita Pardubice, program rozvoje vědecké činnosti
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Použitelnost portálů a webových stránek veřejné správy
Číslo: FG462029-20-4530
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2006
Poskytovatel: Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Zvýšení bezpečnosti přístupových systémů pomocí kombinace znalostní autentizace prostřednictvím hesel a biometrické autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici
Číslo: FG 452008-2010-4530
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2005
Poskytovatel: Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Využití metod výpočtové inteligence v autentizaci
Číslo: IG 44005-2010-4530
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2004
Poskytovatel: Univerzita Pardubice, program rozvoje vědecké činnosti
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici
Číslo: FG 440013-2010-4530
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2004
Poskytovatel: Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Bezpečnost znalostní autentizace
Číslo: IG 430007-2010-4530
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2003
Poskytovatel: Univerzita Pardubice, program rozvoje vědecké činnosti
Zapojení: řešitel

 

Projekt: Tvorba systému pro evidenci studentů na cvičeních
Číslo: FG 430007-2010-4530
Řešitel: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Rok: 2003
Poskytovatel: Fakulta ekonomicko-správní, program rozvojových aktivit
Zapojení: řešitel