doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Účast na konferencích

2017

Informatika XXX/2017
(16. – 18. 1. 2017, Luhačovice, Česká republika)

 • pasivní účast

2016

Informatika XXIX/2016
(18. – 20. 1. 2016, Luhačovice, Česká republika)

 • pasivní účast

2015

Informatika XXVIII/2015
(19. – 21. 1. 2015, Luhačovice, Česká republika)

 • pasivní účast

IBIMA 2015 
(11. – 12. 11. 2015, Madrid, Španělsko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Learning Modules and Components for Content Management Systems
 • referát: The Password Authentication from the User's Perspective

2014

Current trends in public sector research
(16. – 17. 1. 2014, Šlapanice, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Current trends in evaluation of user interface of public administration information systems

Informatika XXVII/2014
(20. – 22. 1. 2014, Luhačovice, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Výuka XML technologií na FES UPa

Cartocon 2014
(25. – 28. 2. 2014, Olomouc, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku

DIVAI 2014
(5. – 7. 5. 2014, Štúrovo, Slovensko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Benefits of E‐learning in the Education of Geoinformation Technologies at the Faculty of Economics and Administration University of Pardubice

Cyberspace 2014
(28. – 29. 11. 2014, Brno, Česká republika)

 • pasivní účast

2013

Informatika XXVI/2013
(21. – 23. 1. 2013, Luhačovice, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku

Cyberspace 2013
(22. – 23. 11. 2013, Brno, Česká republika)

 • pasivní účast

2012

1st WSEAS International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY and COMPUTER NETWORKS (ITCN '12)
(10. – 12. 11. 2012, Vídeň, Rakousko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Testing of Quality of Cartographic Products

2011

European Computing Conference (ECC’11)
(28. – 30. 4. 2011, Paříž, Francie)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Heuristic Evaluation of Geoweb: Case Study

2010

International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS)
(15. - 17. 9. 2010, Malta)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Heuristic evaluation of usability of public administration portal

International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization (COMATIA ‘10)
(30. 11. – 2. 12. 2010, Puerto De la Cruz, Tenerife, Španělsko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Usability versus security of authentication.

2009

Informatika XXII/2009
(19. – 21. 1. 2009, Luhačovice, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku

The 9th WSEAS International Conference on Applied INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC’09)
(20. – 22. 8. 2009, WSEAS, Moskva, Rusko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Usability Evaluation of Selected Web Portals

The 8th International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering and Science (DCABES 2009)
(16. – 19. 10. 2009, School of Computer Science and Technology, Wuhan University of Technology, Wuhan, Čína)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Method of Password Security Evaluation

2008

Veřejná správa 2008
(1. 9. – 2. 9. 2008, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Seč u Chrudimi, Česká republika)´

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Efektivita analytických SQL funkcí

The 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS ‘08)
(26. 10. – 28. 10. 2008, WSEAS, Korfu, Řecko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Fuzzy usability evaluation of Information Systems in Public administration

Modelování a rozhodování ve veřejné správě
(24. 5. – 25. 5. 2008, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Vítkovice v Krkonoších, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Modelování útoku na hesla

2007

The 4th International Conference on Information Systems and Technology Management
(30. 5. – 1. 6. 2007, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazílie)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Authentication by keystroke dynamics

2006

The 6th WSEAS Int. Conf. on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC'06)
(18. 8. – 20. 8. 2006, WSEAS, Elounda, Agios Nikolaos, Kréta, Řecko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Determination of Suitable Boundary in Biometric Authentication

Veřejná správa 2006
(19. 9. – 20.9. 2006, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Seč u Chrudimi, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Kvalitativní ohodnocení vícefaktorové autentizace prostřednictvím kombinace hesel a dynamiky psaní na klávesnici

2005

Aktuální otázky rozvoje regionů
(28. 6. – 29. 6. 2008, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Špindlerův Mlýn, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Význam identifikace a autentizace v informačních systémech veřejné správy

The 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS (ICCOMP 2005)
(14. 7. – 16. 7. 2005, Athény, Řecko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Influence of Security Measurements on the Quality of Services of MapServer

Datakon 2005
(22. 10. – 25. 10. 2005, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Statická autentizace prostřednictvím kombinace hesel a dynamiky psaní na klávesnici

2004

Aktuální otázky rozvoje regionů IV
(1. 7. – 2. 7. 2004, Česká zemědělská univerzita v Praze, Svoboda nad Úpou, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Zvýšení bezpečnosti dat prostřednictvím dvoufaktorové autentizace

Mezinárodní vědecká konference Európske financie – teória, politika a prax
(8. – 9. 9. 2004, Univerzita Mateja Bela, Fakulta financí, Banská Bystrica, Slovensko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Zvýšení bezpečnosti přístupu do informačního systému

2003

5. ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku
(12. 3. 2003, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Autentizace - nástroj zajištění bezpečnosti dat

Odborná konference s mezinárodní účastí Krizový management v dopravě a státní správě
(4. 4. – 5. 4 2003, Institut Jana Pernera, o.p.s., Pec pod Sněžkou, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Využití hromadných sdělovacích prostředků v krizových stavech

13. mezinárodní konference Podnikání globalizace etika
(18. 3. – 19. 3. 2003, Univerzita Hradec Králové, Pardubice, Česká republika)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Vliv globalizace na aplikaci znalostní autentizace

Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti - 3. medzinárodná vedecká konference doktorandov
(23. 5. 2003, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

 • příspěvek ve sborníku
 • referát: Bezpečnost znalostní autentizace