doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Státní závěrečné zkoušky

20. 6. 2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, člen komise pro státní doktorskou zkoušku tří studentů doktorského studijního programu Aplikovaná informatika, předseda komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika a předseda komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika.

6. 6. 2018 - 8. 6. 2018 
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

4. 6. 2018 - 5. 6. 2018 
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

1. 6. 2018
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

19. 12. 2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, člen komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika a člen komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika

18. 12. 2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, člen komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika a člen komise pro obhajobu disertační práce dvou studentů doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika

18. 12. 2017
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, člen komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta a člen komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta

14. 11. 2017
Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita v Olomouci, obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Geoinformatika a kartografie

14. 9. 2017
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

11. 9. - 12. 9. 2017
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

7. 9. - 8. 9. 2017
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

28. 8. 2017
Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita v Olomouci, člen komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Geoinformatika a kartografie

22. 5. 2017
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, státní doktorská zkouška jednoho studenta doktorského studia Aplikované informatika, oboru Aplikovaná informatika, předseda komise

22. 5. 2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, předseda komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studia Aplikované informatika, oboru Aplikovaná informatika, u jednoho studenta předseda komise a člen komise pro státní doktorskou zkoušku dvou studentů doktorského studia Aplikované informatika, oboru Aplikovaná informatika, u jednoho studenta předseda komise

27. 1. 2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorská zkouška jednoho studenta doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management a obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studia doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management

6. 1. 2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorská zkouška dvou studentů doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management a státní doktorská zkouška jednoho studenta doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru informatika ve veřejné správě.

16. 11. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

14. 9. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

8. 9. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

7. 9. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

16. 6. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studia doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informatika ve veřejné správě

16. 6. 2016
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorská zkouška dvou studentů doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management a obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studia doktorského studijního programu Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika

7. 6. 2016 – 8. 6. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

6. 6. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

3. 6. 2016
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

14. 1. 2016
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorská zkouška dvou studentů doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management

16. 9. 2015
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

10. 9. 2015
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

22. 6. 2015
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, státní doktorská zkouška studenta doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informatika ve veřejné správě

22. 6. 2015
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, obhajoba disertačních prací studentů doktorského studia Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika

19. 6. 2015

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorská zkouška studenta doktorského studia Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika

19. 6. 2015

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorská zkouška studenta doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management

11. 6. 2015
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

3. 6. 2015
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

12. 12. 2014
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Aplikovaná informatika, obor Aplikovaná informatika, doktorském studijním programu Systémové inženýrství a informatika, obor Ekonomická informatika a doktorském studijním programu Systémové inženýrství a informatika, obor Informační a znalostní management.

17. 9. 2014
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

11. 9. 2014
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

11. 6. 2014
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

6. 6. 2014
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

27. 1. 2014
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové a Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, státní doktorská zkouška v studijním programu Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika, státní doktorská závěrečná zkouška v studijním programu Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika a obhajoba disertační práce v studijním programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management.

20. 6. 2013
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové a Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, obhajoba disertační práce z oboru Informační a znalostní management a státní závěrečná doktorská zkouška z oboru Informatika ve veřejné správě

12. 6. 2013
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

11. 6. 2013
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

5. 9. – 12. 9. 2012
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

3. 9. 2012
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

13. 6. – 14. 6. 2012
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

7. 6. 2012
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

13. 9. 2011
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

12. 9. 2011
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

13. 6. 2011 – 17. 6. 2011
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

6. 6. 2011 – 10. 6. 2011
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

13. 9. 2010 – 17. 9. 2010
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

6. 9. – 10. 9. 2010
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

10. 6. – 11. 6. 2010
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

31. 5. – 2. 6. 2010
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

14. 9. – 18. 9. 2009
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

7. 9. – 11. 9. 2009
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

8. 6. – 11. 6. 2009
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

1. 6. – 4. 6. 2009
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

29. 9. 2008
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

26. 9. 2008
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

24. 9. 2008
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

12. 6. – 13. 6. 2008
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, bakalářské studium

9. 6. – 11. 6. 2008
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

17. 9. – 21. 9. 2007
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium

10. 9. – 14. 9. 2007
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, magisterské studium