doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Publikace

2018

MÁCHOVÁ, Renáta, HUB, Miloslav, LNĚNIČKA, Martin. Usability evaluation of open data portals: Evaluating data discoverability, accessibility, and reusability from a stakeholders’ perspective", Aslib Journal of Information Management, https://doi.org/10.1108/AJIM-02-2018-0026. 2018.

2017

ALHASSAN,  Amadu Momo, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ,  Jitka. The Role of Geographical Information Systems in Urban and Inner Cities Development in Ghana, Forum For Young Geoinformaticians 2017, Zvolen-Slovakia, Technical University in Zvolen. ISBN 978-80-228-2787-4.

SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, SOTONOVÁ, Lucie, KOMÁRKOVÁ, Jitka, BLÁHOVEC, Jiří. Hodnocení použitelnosti analogových turistických map založené na modelech. In Sborník abstraktů z 22. kartografické konferenci v Liberci, Liberec, 2017. ISBN: 978-80-7494-351-5.

2016

HUB, Miloslav, MUSILOVÁ, Barbora. Comparison of usability evaluation of public administration webpages by user testing and by analytical models. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. No. 37 (2/2016), vol. XXIII. Pardubice: University of Pardubice, 2016. p. 39-47. ISSN 1211-555X.

HUB, Miloslav, MUSILOVÁ, Barbora. Evaluation of User Interface Usability of Public Administration Webpages by Models. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2016. p. 12-19. ISBN 978-80-210-8082-9.

MORAVEC, Jaroslav, HUB, Miloslav. Automatic correction of barrel distorted images using a cascaded evolutionary estimator. Information Sciences, 366 (2016) 70–98. ISSN 0020-0255.

2015

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav, ROUDNÝ, Radim, KOPÁČKOVÁ, Hana, FUKA, Jan, IBL, Martin. Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti. Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-953-1.

HUB, Miloslav. The Password Authentication from the User's Perspective. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA). November 11-12, 2015. p. 375-383. ISBN: 978-0-9860419-5-2.

HUB, Miloslav, CHUDOBA Michal. Použitelnost elektronických formulářů veřejné správy. Acta Informatica Pragensia. 2015, (1): 90-101. ISSN 1805-4951.

MORAVEC, Jaroslav, HUB, Miloslav. Camera Calibration Using Direct Mapping and Adaptive Metaheuristics. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology. 2015, 7(3): 111-120. ISSN 2233-7849.

PAPEŽ, Martin, HUB, Miloslav. Learning Modules and Components for Content Management Systems. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA). November 11-12, 2015. p. 1415-1423. ISBN: 978-0-9860419-5-2.

SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, SOTONOVÁ, Lucie. Rating Method for Usability Evaluation of Analogue Tourist Maps Based on Analytical Models. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA). November 11-12, 2015. p. 952-962. ISBN: 978-0-9860419-5-2.

SEDLÁK, Pavel,  KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, STRUŠKA,  Stanislav and  PÁSLER Miroslav. Usability Evaluation Methods for Spatial Information Visualisation - Case Study: Evaluation of Tourist Maps, In Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering and Applications, SCITEPRESS (Science and Technology Publications, Lda.), 2015. pp. 419-425. ISBN: 978-989-758-114-4.

ŠTOLPA, Radek, TREJBAL, Pavel, HUB, Miloslav. Testování a hodnocení použitelnosti webových stránek vybraných statutárních měst. In Sborník z konference mladých vědců „Bravo vědě“. Pardubice: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2015. pp. 17. ISBN: 978-80-86967-14-1.

2014

HUB, Miloslav. Výuka XML technologií na FES UPa. A. Motyčka (ed.). In Informatika XXVII/2014. Luhačovice, Česká republika: Mendělova univerzita v Brně, 2014, str. 29-30. ISBN: 978-80-7509-126-0.

HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel. Current Trends in Evaluation of User Interface of Public Administration Information Systems. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2014. pp. 139-146. ISBN: 978-80-210-6611-3. ISSN: 2336-1239.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel. Benefits of E‐learning in the Education of Geoinformation Technologies at the Faculty of Economics and Administration University of Pardubice. In DIVAI 2014 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics Conference proceedings. Štúrovo, Slovakia, 2014. pp. 93 - 103. ISBN: 978‐80‐7478‐497‐2.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel. Comparison of Usability Evaluation Methods Used for Analogue Maps Evaluation. In Cartocon 2014 Conference proceedings. Olomouc: Palacký University, 2014. pp. 121. ISBN: 978-80-244-3978-5.

2013

FLAMÍK, Michal, SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Využití heuristického hodnocení pro zjednodušení systému hodnocení turistických analogových map In KŘUPKA, Jiří, VÍTEK, Miloš (Eds.) Systémy složité a zjednodušené, 2013. ISBN 978-80-7395-572-4.

HUB, Miloslav. Bezpečnost a ochrana informací v prostředí internetu. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. ISBN 978-80-7395-701-8.

HUB, Miloslav. Výuka technologií internetu na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. A. Motyčka (ed.). In Informatika XXVI/2013 [CD-ROM]. Luhačovice, Česká republika: Mendělova univerzita v Brně, 2013, adresář \clanky\16.pdf, rozsah: 5 stran. ISBN: 978-80-7375-834-9.

SEDLÁK, Pavel, KOPÁČKOVÁ, Hana, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Process Modeling in Testing and Evaluation of Cartographic Products Usability. M. Margenstern, et all. (eds.). In Proceedings of the the 4th European Conference of Computer Science (ECCS '13). Paris, France: WSEAS, 2013. pp. 77-83. ISBN: 978-960-474-344-5. ISSN: 1790-5109.

2012

ČERBOVÁ, Kristýna, ČERBA, Otakar et al. SDI, Communities and Social Media. Praha: Czech Centre for Science and Society, 2012. ISBN 978-80-905151-1-6.

HUB, Miloslav. Metody testování a hodnocení použitelnosti uživatelského rozhraní informačních systémů veřejné správy. Teze habilitační práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. ISBN 978-80-7395-543-4.

HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel, KOŽURIKOVÁ Markéta. Testing of Quality of Cartographic Products. In: Latest trends in information technology. Vienna, Austria, 10. - 12. listopadu 2012. s. 209-214. ISBN: 978-1-61804-134-0. ISSN: 1790-5109.

SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVA, Jitka, NIEMINEN, Marko. Kde se věda a umění potkává s technologií a obchodem (PR). In: GISportal.cz [online]. [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: http://www.gisportal.cz/2012/09/kde-se-veda-a-umeni-potkava-s-technologii-a-obchodem-pr/.

2011

HUB, Miloslav, ČAPEK, Jan. Security Evaluation of Passwords Used on Internet. In Journal of Algorithms & Computational Technology. 2011. Vol. 5 No. 3. str. 437-450. ISSN 1748-3018.

HUB, Miloslav, ČAPEK, Jan, MYŠKOVÁ, Renáta. Relationship between security and usability - authentication case study. International journal of computers and communications. 2011, vol. 5, issue 1, s. 1-8. ISSN 2074-1294.

HUB, Miloslav, VÍŠEK, Ondřej, SEDLÁK, Pavel. Heuristic Evaluation of Geoweb: Case Study. Europan Computing Conference. Proceedings of the European Computing Conference (ECC ‘11). 2011, s. 142-146. ISBN: 978-960-474-297-4.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel, KOPÁČKOVÁ, Hana, ŠIMONOVÁ, Stanislava, ČAPEK, Jan, NOVÁK, Martin, HORÁK, Oldřich, DVOŘÁK, Jiří, JEDLIČKA, Martin, VÍŠEK, Ondřej. Použitelnost aplikací pro podporu prostorově orientovaných problémů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 112 s. ISBN 978-80-7395-443-7.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel, VÍŠEK, Ondřej, HORÁK, Oldřich, NOVÁK, Martin, JEDLIČKA, Martin. Methodology of Usability Evaluation of Web-based GIS Applications. Strategic Management and its Support by Information Systems: 9th International Conference, Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011, ISBN 978-80248-2444-4, str.64-79. Čeladná 5. - 7. 9. 2011, Ed.: Jindřich Kaluža.

MYŠKOVÁ, Renáta, HUB, Miloslav, ČAPEK, Jan. The Environmental Safety in Relationship to Sustainable Development and Business Practice. International journal of systems applications, engineering and development. 2011, vol. 5, issue 3, s. 263-270. ISSN 2074-1308.

SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, JAKOUBEK, Kamil, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Preference uživatelů internetových mapových aplikací zjištěné na základě hodnocení použitelnosti. 19. Kartografická konferencia Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška. Kartografická společnosť Slovenskej republiky, 2011, Bratislava, s131-139. ISBN 978-80-89060-19-1.

2010

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav, MYŠKOVÁ, Renáta. Basic authentication procedure modelled by Petri nets. International journal of computers and communications. 2010, vol. 10, issue 4, s. 101-108. ISSN 2074-1294.

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav, MYŠKOVÁ, Renáta, ROUDNÝ Radim. Petri nets-based models for basic authentication procedure. International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization (COMATIA '10). Tenerife: WSEAS Press, 2010. s 57-61. ISBN 978-960-474-254-7. ISSN 1792-6718.

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav, MYŠKOVÁ, Renáta, ROUDNÝ, Radim, ŘÍZEK, Zdeněk. Selected aspects of the population safety and protection. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 140 s. ISBN 978-80-7395-333-1.

HUB, Miloslav. Technologie internetu - XML. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-306-5.

HUB, Miloslav, ČAPEK, Jan, MYŠKOVÁ, Renáta, ROUDNÝ, Radim. Usability versus security of authentication. International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization (COMATIA '10). Tenerife: WSEAS Press, 2010. s 57-61. ISBN 978-960-474-254-7. ISSN 1792-6718.

HUB, Miloslav, ČAPKOVÁ, Věra. Heuristic evaluation of usability of public administration portal. In DEO, Narsingh, et al. APPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on Applied Computer Science (ACS). Malta: WSEAS Press, 2010. s. 234-239. ISBN 978-960-474-225-7, ISSN 1792-4863.

HUB, Miloslav, NĚMEČEK, Tomáš. Tvorba person uživatelů informačního systému veřejné správy. In Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 117-126. ISSN 1211-555X.

HUB, Miloslav, ZATLOUKAL, Michal. Model of Usability Evaluation of Web Portals Based on the Fuzzy Logic. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE and APPLICATIONS. 2010, vol. 7, issue 4, s. 21-30. ISSN 1790-0832.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, NEUMANNOVÁ, Jana, VÍŠEK, Ondřej. Quality of Web-Based Intranet GIS Application. In DEO, Narsingh, et al. APPLIED COMPUTER SCIENCE: Procedings of International Conference on Applied Computer Science (ACS). Malta: WSEAS Press, 2010. s. 549-554. ISBN 978-960-474-225-7, ISSN 1792-4863.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, NEUMANNOVÁ, Jana, VÍŠEK, Ondřej. Information system supporting spatial decision-making and its quality. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND COMMUNICATIONS. Issue 2, Volume 4, 2010. s. 31-38. ISSN 2074-1294.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, JEDLIČKA, Martin, HUB, Miloslav. Usability User Testing of Selected Web-based GIS Applications. WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS. 2010, vol. 9, issue 1, s. 21-30. ISSN 1109-2750.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, SEDLÁK, Pavel, VÍŠEK, Ondřej, HORÁK, Oldřich, JEDLIČKA, Martin. Methodology of usability evaluation of web-based GIS applications. GIS Ostrava 2011. V recenzním řízení.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, SLAVÍKOVÁ, Veronika. Využití heuristik pro hodnocení použitelnosti webových GIS aplikací. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 321-324, ISBN 978-80-7368-903-2.

MYŠKOVÁ Renata, ROUDNÝ Radim, HUB Miloslav, ČAPEK Jan. Tools for environmental safety ensuring and their utilization by enterprises in the Czech Republic. International Conference o Development, Energy, Environment, Economics. Tenerife: WSEAS Press, 2010. s 305-309. ISBN 978-960-474-253-0.

SEDLÁK, Pavel, HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka, VÍŠEK, Tomáš. Nový přístup k testování a hodnocení kvality map. Geodetický a kartografický obzor. 56/98, 9, 2010, Praha, s. 182-188. ISSN 0016-7096.

2009

HUB, Miloslav. Economic Evaluation of Usability of Public Administration Information Systems. In Scientific Papers of the University of Pardubice : Series D. 1st edition. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 43-50. ISBN 978-80-7395-190-0. ISSN 1211-555X.

HUB, Miloslav. Technologie internetu - PHP 5. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 88 s. ISBN 978-80-7395-163-4.

HUB, Miloslav, ČAPEK, Jan. Method of Password Security Evaluation. In GUO, Qingsping, GUO, Yucheng. The 8th International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering and Science. [s.l.] : [s.n.], 2009. s. 401-405. ISBN 978-7-121-09595-5.

HUB, Miloslav, ČAPKOVÁ, Věra. Comparison of heuristic evaluation and user testing of public administration portal. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS AND COMMUNICATIONS. Issue 4, Volume 3, 2009. s. 59-66. ISSN 2074-1294.

HUB, Miloslav, VÍŠEK, Ondřej. Classification of Public Administration Information Systems from Usability Point of View. Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D. 2009, s. 18-24. ISBN 978-80-7395-209-9. ISSN 1211-555X.

HUB, Miloslav, ZATLOUKAL, Michal. Towards Establishing a Score of Usability Evaluation. E+M : Economics and Management. 2009, roč. 12, č. 2, s. 156-168. ISSN 1212-3609.

HUB, Miloslav, ZATLOUKAL, Michal. Usability Evaluation of Selected Web Portals. In Recent advantages in applied informatics and communication : Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC'9). 1st edition. Moscow : WSEAS Press, 2009. s. 259-264. ISBN 978-960-474-107-6. ISSN 1790-5109.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, JEDLIČKA, Martin, HUB, Miloslav. Web-based Geographic Information Systems and their Usability. In REVETRIA, Roberto, et al. Recent Advantages in Applied Computer Science : Proceedings of the 9th WSEAS international conference on applied computer science (ACS '09). [s.l.] : [s.n.], 2009. s. 97-102. ISBN 978-960-474-1. ISSN 1790-5109.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, JAKOUBEK, Kamil, HUB, Miloslav. Usability evaluation of Web-based GIS – Case Study. In KOTSIS, Gabriele, et. al. (eds) Proceedings of the 11 th International Conference on Information Integration and Web-based Applications and Services (iiWAS2009). Kuala Lumpur, Malaysia: ACM, 2009. s. 555-559. OCG ISBN 978-3-85403-260-1. acm ISBN 978-1-60558-660-1.

PANUŠ, Jan, HUB, Miloslav, TOMEŠ, Milan. Výuka objektových programovacích jazyků na FES - UPA. In MOTYČKA, Arnošt (Ed.). Informatika : XXII/2009. [s.l.] : [s.n.], 2009.
s. 76-77. ISBN 978-80-7302-152-8.

2008

ČAPEK, Jan., et al. Research report I : Informace a informační bezpečnost. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 70 s. ISBN 978-80-7395-062-0.

HUB, Miloslav. Modelování útoku na hesla. In Modelování a rozhodování ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 20-23. ISBN 978-80-7395-1.

HUB, Miloslav, PIRKL, Josef. Efektivita analytických SQL funkcí. In Veřejná správa 2008 : Sborník abstraktů. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 20.
ISBN 978-80-7395-1.

HUB, Miloslav, VALENTA, Zdeněk, VÍŠEK, Ondřej. Heuristic Evaluation of Geoweb. E+M: Economics and Management. 2008, vol. 9, no. 2, s. 127-131. ISSN 1212-3609.

HUB, Miloslav, ZATLOUKAL, Michal. Fuzzy usability evaluation of Information Systems in Public administration. In MASTORAKIS, Nikos E., et al. Mathematical methods, computational techniques, non-linear systems, intelligent systems : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS '08). [s.l.] : [s.n.], 2008.
s. 106-111. ISBN 978-960-474-012-3. ISSN 1790-2769.

HUB, Miloslav, ZATLOUKAL, Michal. Methodology of Fuzzy Usability Evaluation of Information Systems in Public Administration. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS. 2008, vol. 5, issue 11, s. 1573-1583. ISSN: 1790-0832.

2007

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav. Authentication by keystroke dynamics. In 4th International Conference on Information Systems and Technology Management : Proceedings & Abstracts [CR-ROM]. Sao Paolo: University of Sao Paolo, 2007, adresář: \TECSI.PDF, s. 2023-2032, rozsah: 10 str. ISBN 978-85-99693-02-5.

HUB, Miloslav. User authentication by information source using fuzzy approach in biometric keystroke dynamics. N. E. Mastorakis, et all. (eds.). In Proceedings of 11th WSEAS International Conference on SYSTEMS [CD-ROM]. Elounda, Agios Nikolaos, Crete Island, Greece: WSEAS, 2007, adresář \papers\270-274.pdf, rozsah: 5 stran. ISBN: 978-960-8457-90-4. ISSN: 1790-5117.

HUB, Miloslav, VÍŠEK, Ondřej, VALENTA, Zdeněk. Testování použitelnosti WEBGIS pomocí hodnotitelů. E+M : Ekonomie a Management. 2007, roč. 10, č. 4, s. 124-131.
ISSN 1212-3609.

2006

HUB, Miloslav. Determination of Suitable Boundary in Biometric Authentication. Athina Lazakidou, Konstantionos Siassiakos. (eds.). In Proceedings of the 6 th WSEAS Int. Conf. on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS [CD-ROM]. Elounda, Agios Nikolaos, Crete Island, Greece: WSEAS, 2006,
adresář \papers\537-350.pdf, rozsah: 5 stran. ISBN 960-8457-51-3. ISSN: 1790-5117.

HUB, Miloslav. Počet měření pro vytvoření vzoru identifikačního pole dynamiky psaní krátkého textu na klávesnici. Scientific papers of the University of Pardubice Ser. D, s. 52-57. Pardubice 2006. ISSN 1211-555X, ISBN 80-7194-851-9.

HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Kvalitativní ohodnocení vícefaktorové autentizace prostřednictvím kombinace hesel a dynamiky psaní na klávesnici. In Sborník abstraktů z konference Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 30. ISBN 80-7194-882-9.

HUB, Miloslav, KOMÁRKOVÁ, Jitka. Suitable Boundary in Authentication via Keystroke Dynamics. WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS, November 2006, vol. 5, no. 11, s. 2612-2617, ISSN 1790-2777.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, MÁCHOVÁ, Renata, NAIMAN, Karel. Usability of Internet Geographic Information Systems. In WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, No. 11, Vol. 5, November 2006, pp. 2057 – 2063. ISSN 1109-2742.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, MÁCHOVÁ, Renata, ULRICH, Martin. Publikování prostorových dat a výsledků jejich analýz pomocí internetových mapových serverů. In Veřejná správa 2006. [CD-ROM]. Directory: .\Sborník-VS2006\Příspěvky\Komárková_Hub_Máchová_Ulrich.doc, 11 str. ISBN 80-7194-882-9.

2005

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav. Fuzzy Approach in Biometric Authentication by Keystroke Dynamics. WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS, 2005, Issue 4, Volume 4. ISSN 1109-2777.

ČAPEK, Jan, HUB, Miloslav. Statická autentizace prostřednictvím kombinace hesel a dynamiky psaní na klávesnici. Ed. Tomáš Hruška. In Datakon 2005 Sborník databázové konference. Brno 22. - 25. října 2005. s. 311-322. ISBN 80-210-3813-6.

HUB, Miloslav. Bezpečnost informací – autentizace. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-825-X.

HUB, Miloslav. Význam identifikace a autentizace v informačních systémech veřejné správy. In Sborník z konference Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 100-103. ISBN 80-7194-777-6.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, ŠKROBÁČKOVÁ, Markéta. Geographic Information for Everyday Use - Internet Geographic Information Systems as an Ordinary Tool. WSEAS TRANSACTIONS on Computers, November 2005, vol. 4, no. 11, s. 1541 – 1547, ISSN 1109-2750.

KOMÁRKOVÁ, Jitka. HUB, Miloslav, ULRICH, Martin. Influence of Security Measurements on the Quality of Services of MapServer. In Mastorakis, N. E, PASSADIS, K. (eds.). Proceedings of the 9th WSEAS International CSCC Multiconference: 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS (ICCOMP 2005) [CD-ROM]. Athens: WSEAS, 2005, adresář: \papers\497-873.pdf, rozsah: 4 strany. ISBN 960-8457-29-7.

KOMÁRKOVÁ, Jitka, HUB, Miloslav, ULRICH, Martin. UMN MapServer and Influence of Selected Security Measurements on Its Response Time. WSEAS TRANSACTIONS on INFORMATION SCIENCE AND APPLICATIONS, June 2005, vol. 2, no. 6, s. 753 – 760, ISSN 1790-0832.

2004

HUB, Miloslav. Dynamika psaní na klávesnici v kombinaci s klasickými hesly. Scientific papers of the University of Pardubice Ser. D, s. 41-45. Pardubice 2004. ISSN 1211-555X, ISBN 80-7194-716-4.

HUB, Miloslav. Zvýšení bezpečnosti dat prostřednictvím dvoufaktorové autentizace. In Sborník z konference Aktuální otázky rozvoje regionů IV, s. 23-27. Praha 2004. ISBN 80-213-1246-7.

HUB, Miloslav. Zvýšení bezpečnosti přístupu do informačního systému. In Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Európske financie – teória, politika a prax. Banská Bystrica 2004. ISBN 80-8055-968-6.

2003

HUB, Miloslav. Autentizace - nástroj zajištění bezpečnosti dat. In Sborník příspěvků z 5. ročníku konference Internet a konkurenceschopnost podniku, s. 55-59. Zlín 2003. ISBN 80-7318-112-6.

HUB, Miloslav. Autentizace v přímém bankovnictví. Scientific papers of the University of Pardubice Ser. D, s. 39-43. Pardubice 2003. ISSN 1211-555X, ISBN 80-7194-614-1.

HUB, Miloslav. Bezpečnost znalostní autentizace. In Sborník příspěvků 3. mezinárodní konference doktorandů Partipácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti, s. 53-57. Bratislava 2003. ISBN 80-225-1700-3.

HUB, Miloslav. Strategie výběru identifikačních znaků ve vícefaktorové autentizace. E+M Economics and Management, s. 147-150. Liberec 2003. ISSN 1212-3609.

HUB, Miloslav. Vliv globalizace na aplikaci znalostní autentizace. In Sborník příspěvků z 13. mezinárodní konference Podnikání globalizace etika, s. 40-42. Pardubice 2003. ISBN 80-903188-3-5.

HUB, Miloslav. Využití hromadných sdělovacích prostředků v krizových stavech. In Sborník příspěvků odborné konference s mezinárodní účastí Krizový management v dopravě a státní správě, s. 33-37. Pardubice 2003. ISBN 80-86530-10-8.