doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Předkládané projekty

Metody softwarového inženýrství při hodnocení použitelnosti kartografických děl, GAČR, řešitel, 2012.

Inteligentní přístupový systém, GAČR, spoluřešitel, 2008.

PHP a XML v předmětu Technologie internetu, FRVŠ, řešitel, 2007.

Příprava a realizace výuky předmětu Technologie internetu v anglickém jazyce pro studenty programu Socrates/Erasmus, Program rozvojových aktivit UPa, řešitel, 2007.

Inovace studijního předmětu Technologie internetu, FRVŠ, řešitel, 2006.

Centrální systém správy a přidělování přístupových oprávnění ve vybraném subjektu státní správy, POSTDOC GAČR, řešitel, 2006.

Bezpečnost přístupových systémů založených na kombinaci znalostní autentizace prostřednictvím hesel a biometrické autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici, interní grant UPa, řešitel, 2005.