doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Posudky projektů

2017

Dva vstupní posudky projektu TAČR program ZÉTA, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

Jeden vstupní posudek projektu TAČR program EPSILON, název projektu nesmí být zveřejněn.

Čtyři vstupní posudky projektů  FRVŠ Mobility – Francie, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

2016

Jeden vstupní posudek projektu MŠMT Mobility ČR - Rakousko, název projektu nesmí být zveřejněn.

Jeden vstupní posudek projektu TAČR program EPSILON, název projektu nesmí být zveřejněn.

Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí, oponentní posudek TAČR program OMEGA.

2015

Sedm vstupních posudků projektů TAČR program OMEGA, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

2014

Tři vstupní posudky projektů TAČR program EPSILON, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

Systém pro podporu platformě nezávislé analýzy škodlivého kódu ve spustitelných souborech, oponentní posudek TAČR program ALFA.

Pět vstupních posudků projektů TAČR program ALFA, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

Inovace předmětu Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence, závěrečný posudek FRVŠ.

Rozvoj a inovace počítačové učebny pro praktickou, experimentální i samostatnou činnost studentů, závěrečný posudek FRVŠ.

Uplatnění softwarového produktu TPV2000 ve výuce laboratorních cvičení předmětu Organizace přípravy výroby, závěrečný posudek FRVŠ.

2013

Jeden vstupní posudek projektů TAČR program CENTRA KOMPETENCE, název projektu nesmí být zveřejněn.

Čtyři vstupní posudky projektů TAČR program OMEGA, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

Hodnocení rizik v bezpečnosti práce - elektronická pomůcka do předmětu Pracovní inženýrství, závěrečný posudek FRVŠ.

Inovace a rozvoj odborné laboratoře pro praktickou a experimentální výuku síťové infrastruktury a techniky personálních počítačů, závěrečný posudek FRVŠ.

Inovace předmětu Plánování a controlling 1, závěrečný posudek FRVŠ.

Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I, závěrečný posudek FRVŠ.

2012

Čtyři vstupní posudky projektů TAČR program ALFA, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

Inovace cvičení do předmětu Veřejné stavební investice II, závěrečný posudek FRVŠ.

Inovace předmětu Řízení lidských zdrojů na KAE FF UP, závěrečný posudek FRVŠ.

Inovace výuky v oblasti masivní paralelizace výpočtů s využitím grafických procesorů, závěrečný posudek FRVŠ.

2011

Zkvalitnění výuky předmětu Ekonomika životního prostředí - příprava studijních materiálů, závěrečný posudek FRVŠ.

2009

Tři vstupní posudky projektů FRVŠ, názvy projektů nesmí být zveřejněny.

2008

Ekonomické praxe - inovace předmětů stávajícího studia, závěrečný posudek FRVŠ.

Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU, závěrečný posudek FRVŠ.

Praktické aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, závěrečný posudek FRVŠ.

Nové trendy v ekonomii, závěrečný posudek FRVŠ.

Vstupní posudek projektu GAČR, název projektu nesmí být zveřejněn.