doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Garantování předmětů

Elektronický obchod, prezenční studium v českém jazyce (garantování předmětu).

Elektronický obchod, prezenční studium v anglickém jazyce (garantování předmětu).

Elektronický obchod, kombinované studium v českém jazyce (garantování předmětu).

Informační sítě, prezenční studium v českém jazyce (garantování předmětu).

Informační sítě, kombinované studium v českém jazyce (garantování předmětu).

Pokročilé techniky programování, prezenční studium v českém jazyce (zavedení a garantování předmětu).

Pokročilé techniky programování, kombinované studium v českém jazyce (zavedení a garantování předmětu).

Použitelnost uživatelských rozhraní (zavedení a garantování předmětu v doktorských studijních programech).

Programování v jazyce Java, prezenční studium v českém jazyce (zavedení a garantování předmětu).

Programování v jazyce Java, prezenční studium v anglickém jazyce (zavedení a garantování předmětu).

Programování v jazyce Java, kombinované studium v českém jazyce (zavedení a garantování předmětu).

Technologie internetu, prezenční studium v českém jazyce (inovace a garantování předmětu)

Technologie internetu prezenční studium v anglickém jazyce (inovace a garantování předmětu).

Technologie internetu, kombinované studium v českém jazyce (inovace a garantování předmětu).

Teorie zabezpečení informací (garantování předmětu v doktorských studijních programech).

Trendy v softwarových architekturách (zavedení a garantování předmětu v doktorských studijních programech).

Tvorba WWW stránek, kombinované studium v českém jazyce (inovace a garantování předmětu).

Tvorba WWW stránek, prezenční studium v českém jazyce (inovace a garantování předmětu).

Úvod do bezpečnosti a ochrany informací, prezenční studium v českém jazyce (zavedení a garantování předmětu).

Úvod do bezpečnosti a ochrany informací, kombinované studium v českém jazyce (zavedení a garantování předmětu).