doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Garantování oborů

Garantování doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika (FES UPa, 2016 - nyní).

Garantování bakalářského studijního oboru Management podniku a společnosti studijního bakalářského programu Ekonomika a management (FES UPa, 2016 - nyní).