Assoc. prof. Miloslav Hub, Ph.D.

Personal webpages

State final exams

6/20/2017
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, člen komise pro státní doktorskou zkoušku tří studentů doktorského studijního programu Aplikovaná informatika, předseda komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika a předseda komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika.

6/6/2018 - 6/8/2018 
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, master study

6/4/2018 - 6/5/2018 
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, master study

6/1/2018
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, bachelor study

12/19/2017
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, člen komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika a člen komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Aplikovaná informatika

12/18/2017
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, člen komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika a člen komise pro obhajobu disertační práce dvou studentů doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika

12/18/2017
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, člen komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta a člen komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta

11/14/2017
Faculty of Science, Palacký university Olomouc, dissertation thesis defense jednoho studenta doktorského studijního programu Geoinformatika a kartografie

9/14/2017
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, master study

9/11/2017 - 9/12/2017
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, master study

9/7/2017 - 9/8/2017
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, bachelor study

8/28/2017
Faculty of Science, Palacký university Olomouc, člen komise pro obhajobu disertační práce jednoho studenta doktorského studijního programu Geoinformatika a kartografie

5/22/2017
Faculty of economics and administration, University of Pardubice, státní doktorská zkouška jednoho studenta doktorského studia Aplikované informatika, oboru Aplikovaná informatika, předseda komise

5/22/2017
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, předseda komise pro státní doktorskou zkoušku jednoho studenta doktorského studia Aplikované informatika, oboru Aplikovaná informatika, u jednoho studenta předseda komise a člen komise pro státní doktorskou zkoušku dvou studentů doktorského studia Aplikované informatika, oboru Aplikovaná informatika, u jednoho studenta předseda komise

1/27/2017
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, státní doktorská zkouška jednoho studenta doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management a obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studia doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management

1/6/2017
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, státní doktorská zkouška dvou studentů doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management a státní doktorská zkouška jednoho studenta doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru informatika ve veřejné správě.

11/16/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/14/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/8/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/7/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/16/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studia doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informatika ve veřejné správě

6/16/2016
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, státní doktorská zkouška dvou studentů doktorského studia Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management a obhajoba disertační práce jednoho studenta doktorského studia doktorského studijního programu Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika

6/7/2016 – 6/8 2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/6/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/3/2016
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

1/14/2016
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, state doctoral exam in doctoral study program System Engineering and Informatics, branche Informační a znalostní management

9/16/2015
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/10/2015
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/22/2015
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, state doctoral exam in doctoral study program Applied Informatics, branche Informatics in Public Administration

6/22/2015
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, obhajoba disertačních prací studentů doktorského studia Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika

6/19/2015

Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, state doctoral exam in doctoral study program Applied Informatics, branche Applied Informatics

6/19/2015

Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, state doctoral exam in doctoral study program System Engineering and Informatics, branche Informační a znalostní management

6/11/2015
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/3/2015
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

12/12/2014
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové, state doctoral exam in doctoral study program Applied Informatics, branche Applied Informatics, doctoral study program System Engineering and Informatics, branche Ekonomická informatika and doctoral study program System Engineering and Informatics, branche Informační a znalostní management.

9/17/2014
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/11/2014
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/11/2014
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/6/2014
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

1/27/2014
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové and Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, státní doktorská zkouška v studijním programu Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika, státní doktorská závěrečná zkouška v studijním programu Aplikovaná informatika, oboru Aplikovaná informatika a obhajoba disertační práce v studijním programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Informační a znalostní management.

6/20/2013
Faculty of Informatics and Management, University od Hradec Králové and Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, obhajoba disertační práce z oboru Informační a znalostní management a státní závěrečná doktorská zkouška z oboru Informatika ve veřejné správě

6/12/2013
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/11/2013
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/5/2012 – 9/12/2012
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/3/2012
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/13/2012 – 6/14/2012
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/7/2012
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/13/2011
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/12/2011
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/13/2011 – 6/17/2011
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/6/2011 – 6/10/2011
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/13/2010 – 9/17/2010
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/6/2010 – 9/10/2010
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/10/2010 – 6/11/2010
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

5/31/2010 – 6/2/2010
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/14/2009 – 9/18/2009
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/7/2009 – 9/11/2009
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/8/2009 – 6/11/2009
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/1/2009 – 6/4/2009
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/29/2008
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/26/2008
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

9/24/2008
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

6/12/2008 – 6/13/2008
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, bachelor study

6/9/2008 – 6/11/2008
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/17/2007 – 9/21/2007
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study

9/10/2007 – 9/14/2007
Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice, master study