Assoc. prof. Miloslav Hub, Ph.D.

Personal webpages

Projects participation

Projects MV ČR

Project: Citizens security - crisis management BOKR
Number VF20112015018
Leader: prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Year: 2011 – 2015
Grant agency: Ministry of Interior of the Czech Republic, Research and development for state administration purposes
Participation: member of research team

 

Project: Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek
Number 4900/50MV460001
Leader: prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Year: 2007 – 2010
Grant agency: Ministry of Interior of the Czech Republic, Security research programme
Participantion: member of research team

 

Projects GAČR

Project: Testování a hodnocení použitelnosti informačních systémů veřejné správy
Number GAČR 402/08/P202
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2008 - 2010
Grant agency: Czech Science Foundation - GACR
Participantion: leader

 

Project: Použitelnost softwaru pro podporu rozhodování při řešení prostorově orientovaných problémů
Number GAČR 402/09/0219
Leader: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Year: 2009 – 2011
Grant agency: Czech Science Foundation - GACR
Participantion: member of research team

 

Projects FRVŠ

Project: Inovace studijního předmětu Tvorba WWW stránek
Number FRVS 375/2012
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2012
Grant agency: FRVS, specification F1/a
Participantion: leader

 

Project: Multimediální studijní materiály pro výuku technologií internetu
Number FRVS 27/2009
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2009
Grant agency: FRVS, specification F1/d
Participantion: leader

 

Projects OPVK

Project: Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace – NeoCartoLink
Number CZ.1.07/2.4.00/31.010
Leader: Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Year: 2012 - 2013
Grant agency: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Participantion: focus group

 

Internal projects UPa and FES UPa

Project: Usability Test Center
Number PRIORITY-2006-4-1/2
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2006
Grant agency: University of Pardubice, scientific progress programme
Participantion: leader

 

Project: Použitelnost portálů a webových stránek veřejné správy
Number FG462029-20-4530
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2006
Grant agency: Faculty of Economics and Administration, progress activities programme
Participantion: leader

 

Project: Zvýšení bezpečnosti přístupových systémů pomocí kombinace znalostní autentizace prostřednictvím hesel a biometrické autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici
Number FG 452008-2010-4530
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2005
Grant agency: Faculty of Economics and Administration, progress activities programme
Participantion: leader

 

Project: Využití metod výpočtové inteligence v autentizaci
Number IG 44005-2010-4530
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2004
Grant agency: University of Pardubice, scientific progress programme
Participantion: leader

 

Project: Autentizace prostřednictvím dynamiky psaní na klávesnici
Number FG 440013-2010-4530
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2004
Grant agency: Faculty of Economics and Administration, progress activities programme
Participantion: leader

 

Project: Bezpečnost znalostní autentizace
Number IG 430007-2010-4530
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2003
Grant agency: University of Pardubice, scientific progress programme
Participantion: leader

 

Project: Tvorba systému pro evidenci studentů na cvičeních
Number FG 430007-2010-4530
Leader: Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Year: 2003
Grant agency: Faculty of Economics and Administration, progress activities programme
Participantion: leader