Assoc. prof. Miloslav Hub, Ph.D.

Personal webpages

Other activities

A member of Rady studijních programů FES UPa, 2018 – now.

Consultant in the field of education Informatics of the Council for Internal Evaluation of the University of Hradec Králové, 2017 – now.

A member of the habilitation committee to assess the nomination of associate professor in the field of Systems Engineering and Informatics, November 2015.

A member of legislative committee of academical senate UPa, 2015 – 2017, 2017 – dosud

A member of academical senate UPa, 2014 – 2017, 2017 – now.

A member of Professional board of doctoral study, the study program Applied informatics FES UPa, 2014 – now (from 2016 president).

A member of Professional board of doctoral study, the study program System engineering and informatics FES UPa, 2013 – now.

A member of academical senate FES UPa, 2010 – 2013 (from 2011 vice president AS FES UPa), 2015 – 2017.

A member of selection procedure committee for staffing of masters of Ústavu ekonomických věd, Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, Ústavu matematiky a kvantitativních metod, Ústavu systémového inženýrství a informatiky, Ústavu regionálních a bezpečnostních věd, Ústavu správních a sociálních věd, professor or associate professor at Ústavu správních a sociálních věd, professor at Ústavu ekonomických věd, senior lecturer at Ústavu matematiky a kvantitativních metod, senior lecturer at Ústavu správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 26/1/2012

President Společenství pro dům čp. 2574-2579, Na Hrádku, Pardubice, 2018 – now.

Vice president Společenství pro dům čp. 2574-2579, Na Hrádku, Pardubice, 2009 – 2018.

Chairman of election committee for students' supplementary election into AS FES UPa, 2007.

A member of election committee for dean election, 2007.

A member of academical senate FES UPa, 2004 – 2007 (2005 – 2007 vice president AS FES UPa).

Chairman of election committee for students' supplementary election into AS FES UPa – 2005.

A member of steering commiitee of international Ph.D. students conference IMEA 2004.