Assoc. prof. Miloslav Hub, Ph.D.

Personal webpages

Final works guidance

Solved dissertation thesis:

 • Methods of Biometric Identification of a Human Hand with the use of Evolutionary Algorithms
 • Methods of Computational Intelligence in Biometric Authentication
 • Methods of Testing and Evaluation of Usability of Mobile Devices
 • Social Accounting Matrix (SAM) As a Tool for Sustainable Economic Development (The case of Ghana)

Awarded finalized master thesis:

 • Evaluation of usability of selected statutory towns' websites by help of models (2015, Studentská cena děkanky Fakulty ekonomicko-správní za vynikající úroveň diplomové práce a Cena České společnosti pro systémovou integraci)
 • Domains' name administration with help of web application (2007, rector's award of the second level)

Finalized master thesis:

 • Modelling of information flows in the medium-sized enterprises (2016)
 • Learning modules and components for content management systems (2015)
 • Using of neural networks for authentication via keystroke dynamics (2014)
 • Vyhledávání zboží v nabídkách e-shopů (2013)
 • Authentification via keystroke dynamics (2012)
 • Usability testing and evaluation of selected road atlases (2012)
 • Heuristic criteria suggestion for evaluation of usability of public administration information (2010)
 • Usability testing and evaluation of public administration portal (2010)
 • Usability testing and evaluation of selected public administration information system (2010)
 • Charakteristics of end users of selected public administration information system (2009)
 • Heuristic criterias for usability evaluation of public administration information systems (2009)
 • Classification and comparing of software usability testing and evaluation methods (2009)
 • Usability testing and evaluation methodology for selected type of public administration information system (2009)
 • Usability evaluation of Information systems in Public administration based on the fuzzy approach (2009)
 • Analysis cause of unemployment graduate of economic faculties (2008)
 • Model for valuation of used cars (2008)
 • Volba vhodného způsobu autentizace jako problém multikriteriálního rozhodování (2007)

Solved master thesis:

 • Comparison of internet using in Ghana and the Czech Republic
 • Using fuzzy logic to evaluate user perception of security risk on the social network sites (Social Media)

Finalized bachelor thesis:

 • Business continuity plan (2013)
 • Disaster recovery plan (2013)
 • Marketing study of LARP (2013)
 • Marketing organizací veřejné správy prostřednictvím sociálních sítí (2012)
 • Multimedia educational materials – webservices (2012)
 • Příprava elektronických studijních materiálů – teoretické základy XML (2010)
 • Usability testing and evaluation of public adminostration electronic forms (2010)
 • Uživatelé IS VS s nestandardními požadavky na použitelnost (2010)
 • Multimediální výukové materiály – řešení praktického příkladu z PHP (2009)
 • Multimediální výukové materiály – řešení praktického příkladu z XML (2009)
 • Příprava elektronických studijních materiálů – teoretické základy PHP (2009)
 • Proces pořízení IS VS (2009)
 • System for evidence of bachelor and diploma thesis (2009)
 • Uživatelé IS VS s nestandardními požadavky na použitelnost (2009)
 • Vzdálené testování použitelnosti software (2009)
 • Oracle analytical functions (2008)
 • Model bezpečnostní strategie v univerzitním prostředí (2008)
 • Multimediální podpora výuky internetových technologií (2008)
 • Multimediální podpora předmětu Programování v jazyce Java (2008)
 • Standardizace zpráv o testování použitelnosti software (2008)
 • System for citations evidence (2008)
 • Systém pro spolupráci na vědeckých projektech (2008)
 • Výměna dat mezi e-learningovými systémy Moodle a E-Doceo (2008)
 • Web services application in public administration (2007)
 • Export dat mezi informačním systémem řízení tunelu a dálničním informačním systémem (2007)
 • Identifikace a autentizace zaměstnanců krajského úřadu (2007)
 • Metodika analýzy rizik chyby přijetí a chyby odmítnutí autentizace uživatele (2007)
 • Ochrana informací před použitím sociotechnik (2007)
 • Usability of public administration portal (2007)
 • Biometrics standardization (2007)
 • Tvorba systému pro podporu konference (2007)
 • Viry a aplikace antivirové ochrany ve výrobním podniku (2007)
 • Vnímání počítačové bezpečnosti koncovými uživateli ve společnosti Karneval Media s.r.o. (2007)
 • Bezpečnost znalostní autentizace osob prostřednictvím hesel (2006)