Assoc. prof. Miloslav Hub, Ph.D.

Personal webpages

Conferences attendance

2017

Informatika XXX/2017
(1/16/2017 – 1/18/2017, Luhačovice, Czech Republic)

 • passive participation

2016

Informatika XXIX/2016
(1/18/2016 – 1/20/2016, Luhačovice, Czech Republic)

 • passive participation

2015

Informatika XXVIII/2015
(1/19/2015 – 1/21/2015, Luhačovice, Czech Republic)

 • passive participation

IBIMA 2015
(11/11/2015 – 11/12/2015, Madrid, Spain)

 • article in proceedings
 • lecture: Learning Modules and Components for Content Management Systems
 • lecture: The Password Authentication from the User's Perspective

2014

Current trends in public sector research
(1/16/2014 – 1/17/2014, Šlapanice, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Current trends in evaluation of user interface of public administration information systems

Informatika XXVII/2014
(1/20/2014 – 1/22/2014, Luhačovice, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Výuka XML technologií na FES UPa

Cartocon 2014
(2/25/2014 – 2/28/2014, Olomouc, Czech Republic)

 • article in proceedings

DIVAI 2014
(5/5/2014 – 5/7/2014, Štúrovo, Slovakia)

 • article in proceedings
 • lecture: Benefits of E‐learning in the Education of Geoinformation Technologies at the Faculty of Economics and Administration University of Pardubice

Cyberspace 2014
(11/28/2014 – 11/29/2014, Brno, Czech Republic)

 • passive participation

2013

Informatika XXVI/2013
(1/21/2013 – 1/23/2013, Luhačovice, Czech Republic)

 • article in proceedings

Cyberspace 2013
(11/22/2013 – 11/23/2013, Brno, Czech Republic)

 • passive participation

2012

1st WSEAS International Conference on INFORMATION TECHNOLOGY and COMPUTER NETWORKS (ITCN '12)
(11/10/2012 – 11/12/2012, Vienna, Austria)

 • article in proceedings
 • lecture: Testing of Quality of Cartographic Products

2011

European Computing Conference (ECC’11)
(4/28/2011 – 4/30/2011, Paris, France)

 • article in proceedings
 • lecture: Heuristic Evaluation of Geoweb: Case Study

2010

International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE (ACS)
(9/15/2010 - 9/17/2010, Malta)

 • article in proceedings
 • lecture: Heuristic evaluation of usability of public administration portal

International Conference on Communication and Management in Technological Innovation and Academic Globalization (COMATIA ‘10)
(11/30/2010 – 12/2/2010, Puerto De la Cruz, Tenerife, Spain)

 • article in proceedings
 • lecture: Usability versus security of authentication.

2009

Informatika 2009
(1/19/2009 - 1/21/2009, Luhačovice, Czech Republic)

 • article in proceedings

The 9th WSEAS International Conference on Applied INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC’09)
(8/20/2009 - 8/22/2009, WSEAS, Moscow, Russia)

 • article in proceedings
 • lecture: Usability Evaluation of Selected Web Portals

The 8th International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering and Science (DCABES 2009)
(10/16/2009 - 10/19/2009, School of Computer Science and Technology, Wuhan University of Technology, Wuhan, China)

 • article in proceedings
 • lecture: Method of Password Security Evaluation

2008

Veřejná správa 2008
(9/1/2008 – 9/2/2008, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Seč u Chrudimi, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Efektivita analytických SQL funkcí

The 10th WSEAS International Conference on MATHEMATICAL METHODS, COMPUTATIONAL TECHNIQUES and INTELLIGENT SYSTEMS (MAMECTIS ‘08)
(10/26/2008 – 10/28/2008, WSEAS, Corfu, Greece)

 • article in proceedings
 • lecture: Fuzzy usability evaluation of Information Systems in Public administrativ

Modelování a rozhodování ve veřejné správě
(5/24/2008 – 5/25/2008, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Vítkovice v Krkonoších, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Modelování útoku na hesla

2007

The 4th International Conference on Information Systems and Technology Management
(5/30/2007 – 6/1/2007, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil)

 • article in proceedings
 • lecture: Authentication by keystroke dynamics

2006

The 6th WSEAS Int. Conf. on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS (AIC'06)
(8/18/2006 – 8/20/2006, WSEAS, Elounda, Agios Nikolaos, Crete, Greece)

 • article in proceedings
 • lecture: Determination of Suitable Boundary in Biometric Authentication

Veřejná správa 2006
(9/19/2006 – 9/20/2006, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Seč u Chrudimi, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Kvalitativní ohodnocení vícefaktorové autentizace prostřednictvím kombinace hesel a dynamiky psaní na klávesnici

2005

Aktuální otázky rozvoje regionů
(6/28/2008 – 6/29/2008, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Špindlerův Mlýn, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Význam identifikace a autentizace v informačních systémech veřejné správy

The 9th WSEAS International Conference on COMPUTERS (ICCOMP 2005)
(7/14/2005 – 7/16/2005, Athens, Greece)

 • article in proceedings
 • lecture: Influence of Security Measurements on the Quality of Services of MapServer

Datakon 2005
(10/22/2005 – 10/25/2005, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Brno, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Statická autentizace prostřednictvím kombinace hesel a dynamiky psaní na klávesnici

2004

Aktuální otázky rozvoje regionů IV
(7/1/2004 – 7/2/2004, Česká zemědělská univerzita v Praze, Svoboda nad Úpou, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Zvýšení bezpečnosti dat prostřednictvím dvoufaktorové autentizace

Mezinárodní vědecká konference Európske financie – teória, politika a prax
(9/8/2004 – 9/9/2004, Univerzita Mateja Bela, Fakulta financí, Banská Bystrica, Slovakia)

 • article in proceedings
 • lecture: Zvýšení bezpečnosti přístupu do informačního systému

2003

5. ročník konference Internet a konkurenceschopnost podniku
(3/12/2003, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Autentizace - nástroj zajištění bezpečnosti dat

Odborná konference s mezinárodní účastí Krizový management v dopravě a státní správě
(4/4/2003 – 4/5/2003, Institut Jana Pernera, o.p.s., Pec pod Sněžkou, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Využití hromadných sdělovacích prostředků v krizových stavech

13. mezinárodní konference Podnikání globalizace etika
(3/18/2003 – 3/19/2003, University of Hradec Králové, Pardubice, Czech Republic)

 • article in proceedings
 • lecture: Vliv globalizace na aplikaci znalostní autentizace

Participácia doktorandov na vedecko-výskumnej činnosti - 3. medzinárodná vedecká konference doktorandov
(5/23/2003, Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava, Slovakia)

 • article in proceedings
 • lecture: Bezpečnost znalostní autentizace