Assoc. prof. Miloslav Hub, Ph.D.

Personal webpages

Branche guarantee

Garantování doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika (FES UPa, 2016 - nyní).

Garantování bakalářského studijního oboru Management podniku a společnosti studijního bakalářského programu Ekonomika a management (FES UPa, 2016 - nyní).