doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Další aktivity

Člen odborného orgánu hodnotitelů - poradního orgánu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 2018 – dosud.

Člen Rady studijních programů FES UPa, 2018 – dosud.

Konzultant pro oblast vzdělávání Informatika Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Hradec Králové, 2017 – dosud.

Člen habilitační komise pro posouzení návrhu na jmenování docentkou pro obor Systémové inženýrství a informatika, listopad 2015.

Člen legislativní komise akademického senátu UPa, 2015 – 2017, 2017 – dosud.

Člen akademického senátu UPa, 2014 – 2017, 2017 – dosud.

Člen Oborové rady doktorského studia, studijní program Aplikovaná informatika FES UPa, 2014 – dosud (od 2016 předseda).

Člen Oborové rady doktorského studia, studijní program Systémové inženýrství a informatika FES UPa, 2013 – dosud. 

Člen akademického senátu FES UPa, 2010 – 2013 (od 2011 místopředseda AS FES UPa), 2015 – 2017.

Člen komise výběrového řízení na obsazení míst vedoucího Ústavu ekonomických věd, Ústavu podnikové ekonomiky a managementu, Ústavu matematiky a kvantitativních metod, Ústavu systémového inženýrství a informatiky, Ústavu regionálních a bezpečnostních věd, Ústavu správních a sociálních věd, profesora nebo docenta na Ústavu správních a sociálních věd, profesora na Ústavu ekonomických věd, odborného asistenta na Ústavu matematiky a kvantitativních metod, odborného asistenta na Ústavu správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 26. 1. 2012

Předseda Společenství pro dům čp. 2574-2579, Na Hrádku, Pardubice, 2018 – dosud.

Místopředseda Společenství vlastníků jednotek Sladkovského 2059, Pardubice, 2017 - dosud. 

Místopředseda Společenství pro dům čp. 2574-2579, Na Hrádku, Pardubice, 2009 – 2018. 

Předseda volební komise pro doplňkové volby do studentské komory AS FES UPa,  2007.

Člen volební komise pro volby na kandidáta na děkana, 2007.

Člen akademického senátu FES UPa, 2004 – 2007 (2005 – 2007 místopředseda AS FES UPa).

Předseda volební komise pro doplňkové volby do studentské komory AS FES UPa, 2005.

Člen organizačního výboru mezinárodní konference doktorandů IMEA, 2004.