doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Členství v organizacích

ACM SIGCHI - Association for Computing Machinery Special Interest Group on Computer-Human Interaction (2009, 2010, 2011)

Acta Informatica Pragensia - člen redakční rady (2013 - dosud)

European Training and Research Fund SE - člen Akreditační autority (2015 - dosud)

UPA - Usability Professionals’ Association (2009, 2010, 2011)