doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Osobní stránky

Miloslav Hub je docentem na Ústavu systémového inženýrství a informatiky Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jeho současným zaměřením je použitelnost informačních systémů a bezpečnost informací.

Během své kariéry byl zapojen do mnoha grantových projektů (Ministerstva vnitra ČR, Grantové agentury ČR, Fondu rozvoje vysokých škol,...) a do několika projektů je zapojen i v současné době.

Výsledky své vědecké práce publikoval na mnoha zahraničních a domácích konferencích, v zahraničních a domácích časopisech.

Mezi jeho koníčky patří zejména sport, již několik let se věnuje in-line bruslení, cyklistice, vodáctví a taiji.